IKASKETA KOOPERATIBOA

Taldean lan eginez eta modu ekitatiboan adostasuera heltzen erakutsiz hezten ditugu gure ikasleak. Ikasgela inklusiboak eraikiz eta kooperatzen erakutsiz, elkartasuna eta errespetua bezalako baloreetan hezi daitezen.

Hiru gaitasun nagusi landuko dira, komunikatzeko gaitasuna, gaitasun soziala eta talde lanerako gaitasuna.